base64 image logo
Dla producentów

Informacje dla producentów kosmetyków

Jesteś producentem kosmetyków? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać wartościowe kontakty z dostawcami? Interesujesz się nowymi trendami i zmianami prawnymi? Szukasz inspiracji? Zgłoś swój udział w konferencji!

W dobie ciągle rozwijających się technologii producenci kosmetyków stale inwestują w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Mają one wspierać produkcję, usprawniać procesy technologiczne czy ułatwiać prace nad nowymi formułami i technikami produkcji. Producenci kosmetyków, aby zaspokoić rosnące wymagania ze strony swoich klientów, zmuszeni są wprowadzać do swojej oferty coraz to nowe, innowacyjne produkty, a co za tym idzie, poszukują również nowoczesnych surowców, rozwiązań technologicznych, maszyn, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie pakowania, znakowania oraz etykietowania. Aby sprostać Państwa potrzebom, zorganizowaliśmy Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego, coroczne spotkanie branżowe, poświęcone tematyce związanej z aktualnymi trendami, innowacyjnymi surowcami, nowinkami technologicznymi, maszynami czy opakowaniami. W agendzie Kongresu nie zabraknie również zagadnień legislacyjnych, a także związanych z jakością i bezpieczeństwem kosmetyków wprowadzanych na rynek.

Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego organizowany jest w połączeniu z Kongresem Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Połączenie to stwarza doskonałą okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej z dostawcami.

KOSZT UCZESTNICTWA – SPRAWDŹ

W programie znajdą Państwo m.in.:

 • seminaria adresowane do producentów kosmetyków i leków, trwające równolegle w dwóch osobnych salach wykładowych,
 • targi dostawców i firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, świadczących usługi dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
 • Galę Wieczorną – stanowiącą idealną okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej z dostawcami,

Spotkanie jest doskonałą okazją do:

 • poszerzenia wiedzy produktowej i poznania nowinek technologicznych,
 • zapoznania się z aktualnymi i przyszłymi trendami,
 • dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów,
 • integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej z dostawcami,
 • uzyskania dostępu do firm posiadających w swojej ofercie atrakcyjne i nowatorskie produkty.

KONGRES ADRESOWANY JEST DO:

 • Właścicieli zakładów kosmetycznych
 • Prezesów
 • Pracowników działu Badań i Rozwoju
 • Pracowników działu Marketingu i Project Managerów
 • Pracowników działu Jakości i Bezpieczeństwa
 • Pracowników działu Zaopatrzenia
 • Pracowników działu Utrzymania Ruchu
 • Technologów
 • Inżynierów Procesów
 • Pracowników działu Planowania Produkcji
 • Pracowników działu Pakowania
 • Firmy świadczących produkty i usługi niezbędne do produkcji kosmetyków i leków
 • Uczestnikami Kongresu będą również przedstawiciele firm z otoczenia branży, które zaprezentują urządzenia, technologie i rozwiązania techniczne niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu.
Translate »

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Konferencji!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online