base64 image logo
Zostań Sponsorem

Sponsor

Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego, to coroczne spotkanie stwarzające doskonałą okazję do zaprezentowania oferty swojej Firmy producentom branży kosmetycznej. Kongres ułatwia budowanie relacji z Klientami oraz kreowanie zaufania do marki i jej rozpoznawalności. Konferencje organizowane przez Wydawnictwo Farmacom to każdorazowo wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów z pracownikami odpowiedzialnymi za rozwój firmy, opracowywanie nowych receptur i formulacji, doskonalenie i kreowanie nowych produktów, badania i rozwój, jakość i bezpieczeństwo, produkcję i wytwarzanie kosmetyków, rozwój opakowań, inwestycje, utrzymanie ruchu oraz zaopatrzenie.

 

Udział w charakterze Sponsora naszego Kongresu pozwoli Państwa Firmie na:

 • przedstawienie swojej oferty i rozwiązań wiodącym producentom kosmetyków,
 • wyróżnienie się na tle innych dostawców z branży kosmetycznej,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej prestiżu wśród producentów kosmetyków,
 • dotarcie do ściśle wyselekcjonowanej grupy docelowej oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Sponsorowi oferujemy:

 • status SPONSORA „11. Kongresu Świata Przemysłu Kosmetycznego”,
 • udział 3 przedstawicieli (wraz z zakwaterowaniem),
 • możliwość zaproszenia do bezpłatnego udziału w Kongresie producentów kosmetyków, z którymi SPONSOR pragnie kontynuować lub nawiązać współpracę (5 osób, bez zakwaterowania),
 • stoisko 6m2,
 • wygłoszenie 30-minutowej prezentacji na temat nowoczesnych rozwiązań dla branży kosmetycznej,
 • wpis i reklama w e-katalogu na stronie kongresowej,
 • eksponowanie Firmy przed i podczas trwania Kongresu,
 • dołączenie materiałów reklamowych do pakietów konferencyjnych dla Uczestników,
 • banner na portalu kongresowym,
 • zamieszczenie informacji o objęciu roli SPONSORA w czerwcowym wydaniu “Świata Przemysłu Kosmetycznego” (wyłącznie w przypadku podjęcia decyzji o sponsoringu do 20 czerwca)
 • całostronicowa reklama w kongresowym wydaniu kwartalnika „Świat Przemysłu Kosmetycznego”,
  (materiały należy dosłać do 25 sierpnia).

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Konferencji!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online