Najbliższa konferencja

 • 000

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund

Informacje dla dostawców

Producenci kosmetyków, aby zaspokoić rosnące wymagania ze strony swoich klientów, zmuszeni są wprowadzać do swojej oferty coraz to nowe, innowacyjne produkty, a co za tym idzie, poszukują również nowoczesnych surowców, rozwiązań technologicznych, maszyn, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie pakowania, znakowania oraz etykietowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów kosmetyków zorganizowaliśmy Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego - coroczne spotkanie branżowe, które umożliwi producentom poszerzenie wiedzy produktowej oraz poznanie nowinek technologicznych, surowcowych, opakowaniowych oraz aktualnych trendów. Dostawcom z kolei, spotkanie to pozwoli przedstawić pełną ofertę swojej firmy osobom decyzyjnym w branży kosmetycznej.

Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego organizowany jest w połączeniu z Kongresem Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Połączenie to stwarza doskonałą okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej z dostawcami.

W programie zaplanowano m.in.:
- seminaria adresowane do producentów kosmetyków i leków, trwające równolegle w dwóch osobnych salach wykładowych,
- prezentacje oferty produktowej dostawców z branży kosmetycznej,
- targi dostawców i firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych, świadczących usługi dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
- Galę Wieczorną – stanowiącą idealną okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej z dostawcami,

Spotkanie jest doskonałą okazją do:
- przedstawienia oferty produktowej oraz zaprezentowania nowinek technologicznych podczas 15-minutowych prezentacji oraz na stoiskach wystawienniczych
- dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów
- integracji producentów kosmetyków z dostawcami

Spotkanie adresowane jest do: 
- przedstawicieli kadry zarządzająco - technicznej zakładów produkujących kosmetyki,
- dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych,
- głównych specjalistów z zakresu produkcji i technologii,
- działów jakości, utrzymania ruchu, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów,
- wszystkich zainteresowanych branżą kosmetyczną.

Uczestnikami Kongresu będą również przedstawiciele firm z otoczenia branży, które zaprezentują urządzenia, technologie i rozwiązania techniczne niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu.