Najbliższa konferencja

 • 000

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund

Katalog 9. Kongresu Świata Przemysłu Kosmetycznego Wszystkie firmy

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
Logo POLFA LUBLIN S.A.

POLFA LUBLIN S.A.

Adres firmy:

Ul. Wojciechowska 42, 20-704 Lublin, PL

Telefon/Fax:

tel. 81 524 66 00, kom. 885 50 90 60,

Adres e-mail:

lp.aflop@gnitekram

Strona www:

Opis działalności:

POLFA LUBLIN S.A., firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, jest jednym z największych polskich producentów opakowań plastikowych dla farmacji oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Oferuje opakowania i akcesoria dla przemysłu farmaceutycznego, takie jak butelki PET, nakrętki, butelki z zakraplaczem, słoiki na tabletki, strzykawki dozujące, różnego rodzaju zamknięcia i akcesoria z funkcją pomiarową. Firma stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z ISO13485: 2003 + AC2007 i ISO9001: 2008. Zapewnia szeroki zakres usług produkcyjnych, w tym produkcję w clean-roomach klasy ISO 7 i 8, IBM, ISBM, usługi pakowania i sterylizacji ETO. POLFA LUBLIN S.A. jest dostawcą kompleksowych i unikalnych rozwiązań w zakresie produkcji opakowań i jest w stanie zapewnić wykonanie produktu od jego projektu, poprzez prototyp i wdrożenie , aż po produkcję przemysłową – to wszystko czyni POLFĘ LUBLIN S.A. idealnym partnerem do produkcji kontraktowej.

POLFA LUBLIN S.A., a company with 70 years’ experience, is one of the biggest Polish producers of plastic packaging and disposable medical devices. Offering packaging and accessories for pharmaceutical industry, such as PET bottles, caps, dropper bottles, pill jars, dosing syringes, closures and measuring devices. The company is applying the Quality Management System according to ISO13485:2003+AC2007 and ISO9001:2008. It provides a wide range of manufacturing services including production in cleanrooms ISO 7 & 8, IBM, SBM, packaging services and ETO sterilization. POLFA LUBLIN S.A. is a supplier of complex and unique packaging solutions and is able to develop the product from its design and prototype, through its implementation and industrial production – it makes POLFA LUBLIN S.A. a perfect partner for contract manufacturing.

Logo PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII sp. z o.o.

PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII sp. z o.o.

Adres firmy:

STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW, Dolnośląskie, PL

Telefon/Fax:

tel. +48 71 720 16 01, kom. +48 510 132 347, fax +48 71 720 16 00

Adres e-mail:

lp.gro.trop@oruib

Strona www:

Opis działalności:

PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

jest organizacją  badawczo-rozwojową,  nastawioną na  rozwój  nowych  technologii  poprzez  prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT TO SIEĆ SPECJALISTYCZNYCH LABORATORIÓW naukowo-badawczych,  technologicznych  oraz  pracowni pomiarowych  i  specjalistycznych,  które  są skupione w 6 obszarach badawczych: Biobank, Biotechnologia, Nanobioinżynieria, Materiały Specjalne, Fotonika i Elektronika oraz Analityka. Każdy z obszarów skupia ze sobą kilka specjalistycznych laboratoriów. Dzięki temu dany obszar może koncentrować się  na  wybranych  zagadnieniach  naukowych  oraz technologicznych i w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Wszystkie laboratoria PORT wyposażone są w najwyższej  klasy  aparaturę  badawczą,  która  pozwala na  prowadzenie  badań  o  charakterze  aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, W RAMACH KTÓREJ:

OFERUJEMY technologie, do których posiadamy pełne prawa

GWARANTUJEMY ochronę patentową opracowanym technologiom

UMOŻLIWIAMY weryfikację oraz testy opracowanych wynalazków

ZAPEWNIAMY wsparcie wdrożeniowe

 

PORT POLISH CENTER FOR TECHNOLOGY DEVELOPMENT

is a research and development organization focused on the development of new technologies by conducting research for the needs and in cooperation with the industry. PORT IS A NETWORK OF SPECIALIZED scientific-research and technological laboratories as well as measurement and specialist laboratories, which are concentrated  in  6  research  areas:  Biobank,  The  Area of: Biotechnology, Nanobioengineering, Special Materials, Photonics and Electronics, Analytics. Each of the areas brings together several specialized laboratories. Thanks  to  this,  a  given  area  can  focus  on  selected scientific and technological issues and carry out both scientific and research work as well as pilot studies for industry in a comprehensive way. All laboratories of the PORT Polish Center for Technology Development are equipped with the highest-class research equipment that allows conducting application research with the highest quality standards.

WE INVITE TO COOPERATION, UNDER WHICH:

WE OFFER the technologies for which we have full rights

WE PROVIDE patent protection for developed technologies

WE OFFER the opportunity to test the developed inventions

WE PROVIDE implementation support